• Lorem ipsum

Entrepôt Holland, gevestigd aan Prinsengracht 64, 1015 DX Amsterdam Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Prinsengracht 64-H
1015 DX Amsterdam
Nederland +31 625 054878
https://www.entrepotholland.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Entrepôt Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals bericht in het contactformulier
Inloggegevens
Locatiegegevens
Informatie over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en type apparaat dat u gebruikt
Bankrekeningnummer
BTW-nummer
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitegebruikers die jonger zijn dan 16 jaar, maar elk individu kan onze website bezoeken. Wij kunnen niet controleren of een websitebezoeker daadwerkelijk 16 jaar of ouder is. Daarom moedigen wij ouders/voogden aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om te voorkomen dat gegevens van hun kinderen worden verzameld zonder hun ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij uw persoonsgegevens verwerken
Entrepôt Holland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om uw betaling te verwerken
Om onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te versturen
Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om onze goederen en diensten bij u af te leveren
Entrepôt Holland verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitingvorming

Entrepôt Holland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Entrepôt Holland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Entrepôt Holland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens voor de verwerking van uw bestelling

Als u iets bestelt hebben wij bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te kunnen leveren en u op de hoogte te houden van uw bestelling. Deze gegevens zijn ook nodig voor eventuele retourzendingen of reparaties. U heeft deze gegevens achtergelaten op onze website bij het aanmaken van uw account en voor de uitvoering van overeenkomsten worden deze gegevens opgeslagen in Exact Globe en ons websitebeheersysteem.

Deze gegevens zijn nodig voor de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens met betrekking tot uw bestelling 7 jaar bewaren.

Gegevens in uw account

In uw account slaan wij de volgende gegevens op: 

Naam
Geslacht (indien door uzelf opgegeven)
Post/factuur/afleveradres
Telefoonnummer
E-mailadres
Betalingsgegevens
BTW-nummer

Wij bewaren deze gegevens niet langer dan noodzakelijk.

Formulieren op de website

Op onze website is het mogelijk om door middel van contactformulieren informatie aan te vragen en/of interesse te tonen om dealer te worden. De gegevens die hier worden achtergelaten worden voor een periode van 6 maanden opgeslagen in de database van de website.

Delen van persoonsgegevens met derden 

Entrepôt Holland verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Entrepôt Holland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken.

Entrepôt Holland gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Wilt u meer informatie over welke cookies worden gebruikt, lees dan onze cookieverklaring. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website goed werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeuren. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie verwijderen via de instellingen van uw browser.